9 Font chữ tốt nhất của Google

Thiết kế đồ họa

9 Font chữ tốt nhất của Google (Ngày đăng: 25/11/2015 - Lượt xem: 1,532)

Những phông chữ miễn phí thường được đánh giá không được cao bằng các phông chữ thương mại. Tuy vậy trong kho phông miễn phí của Google bạn vẫn có thể chọn ra những phông chữ phù hợp với dự án của mình.

Nguồn: Tags: font, google, thietkeweb,

Cùng chuyên mục