software

Kết quả "software"

  • 10 Trang web hướng dẫn về HTML5 rất hữu ích cho người mới bắt đầu
    10 Trang web hướng dẫn về HTML5 rất hữu ích cho người mới bắt đầu

    HTML5 là một ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng cấu trúc và trình bày nội dung cho World Wide Web và là một công nghệ cốt lõi của Internet. Nếu bạn muốn tạo ra một trang web tuyệt vời thì HTML5 là một kiến thức cần phải có. Trên thế giới internet có rất nhiều các trang web cung cấp các thông tin, hướng dẫn và tin tức mới nhất về HTML5, nhưng việc tìm ra trang web nào là tốt nhất sẽ rất tốn thời gian của bạn. 

    Nguồn: Techmaster 29/06/2016

  • LIÊN HỆ TƯ VẤN
  • Lê Mạnh - 0906 456 377