Con số may mắn hôm nay 20/10/2022 theo tuổi: Số LỘC ngày lễ trúng quả ĐẬM


Thứ Tư, 19/10/2022 17:00 (GMT+07)

(TinhVe.vn) Con số may mắn hôm nay 20/10/2022 theo tuổi của bạn là số bao nhiêu, con số may mắn theo 12 con giáp được chọn ra như thế nào, đâu là số đẹp giúp bạn dễ trúng lớn?

con so may man hom nay 20/10/2022
Con số may mắn hôm nay 20/10/2022, con số may mắn theo 12 con giáp

1. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

50

29 98

Nữ

8

03

47 75

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

62

14 82

Nữ

2

77

36 54

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

27
44

90
72
31
05

Nữ

8
5

91
35

53
68
47
82

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

19

23 38

Nữ

2 87 94 52

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

25

48 76
Nữ 5 65 02 31

Tử vi hôm nay 20/10/2022 tuổi Tý cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Những điều mắt thấy tai nghe chưa chắc đã chính xác.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Đừng phó thác cuộc sống của mình trong tay người khác.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Khó khăn giúp bạn trưởng thành hơn.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Tìm được những giá trị tốt đẹp từ điều nhỏ bé.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Tránh nguy cơ bị sa ngã bất cứ trong hoàn cảnh nào.

2. Con số may mắn hôm nay 20/10/2022 cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

59 91 12

Nữ

9

24 63 34

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

47 72 20

Nữ

3 36 85 57

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
88
91
01
13
69
45

Nữ

9
6

57
12
44
39
38
95

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

07 76 63

Nữ

3 38 45 80

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

46 95 21

Nữ

6

79 30 58

Tử vi hôm nay 20/10/2022 tuổi Sửu cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Đừng tự xem mình là quan trọng nhất.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Hãy tôn trọng ý kiến của người khác.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Hãy bình tâm đối mặt với khó khăn.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Khả năng thích nghi của bạn được phát huy.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Đừng tuyệt đối hóa mọi thứ.

Xem thêm:

3. Số cát lành cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 90 24 67
Nữ  7 43 15 58

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 59 84 30
Nữ   1 27 71 05

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 80 39 92
Nữ   4 14 67 40

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam   5
8
68
42
21
17
79
81
Nữ 1
7
27
79
58
90
37
63

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam   2 52 37 10
Nữ   4 89 74 26

Tử vi hôm nay 20/10/2022 tuổi Dần có điều gì lưu ý:

 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Cái gì nhanh đến cũng sẽ nhanh đi..
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Không có gì là mãi mãi, hãy thích nghi.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Dù thế nào cũng đừng buông xuôi.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Trốn tránh lúc này cũng không được gì.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Có được sự hỗ trợ của mọi người.

4. Số đại phát cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 80 24 59
Nữ  8 92 35 61

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 05 17 73
Nữ 2 24 67 85

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
36
47
91
78
02
19
Nữ 8
5
53
17
41
88
90
34

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 72 25 57
Nữ  2 49 96 12

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 03 58 83
Nữ  5 61 11 25

Tử vi hôm nay 20/10/2022 tuổi Mão cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Hãy thành thật hơn với cảm xúc của mình.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): May mắn vì có những người giúp đỡ.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Sợ hãi chỉ khiến bạn lạc lối.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Tâm tính thay đổi ít nhiều.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Không phải ai cũng hiểu giá trị của bạn.

5. Con số may mắn trong ngày 20/10/2022 cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 59 60 34
Nữ  6 91 22 48

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 34 79 82
Nữ  9 04 13 29

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 83 37 90
Nữ  3 15 92 53

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
79
24
48
81
07
15
Nữ 9
6
39
88
05
19
28
55

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 47 75 66
Nữ 3 61 27 93

Tử vi hôm nay 20/10/2022 tuổi Thìn cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Việc gì cho qua được hãy cho qua.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Bạn có đủ lợi thế thuân lợi nhất.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Không phải ai cũng là người xấu.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Nên biết chăm sóc bản thân hơn.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Hãy trở thành tấm gương tốt.

6. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 07 33 79
Nữ  7 95 21 45

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 28 57 83
Nữ  1 34 91 10

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 62 44 51
Nữ 4 18 86 96

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
73
24
15
49
62
81
Nữ   1
 7
85
36
57
94
72
40

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 17 79 98
Nữ  4 55 24 69
Tử vi hôm nay 20/10/2022 tuổi Tị cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Luôn giữ một khoản tiền phòng thân.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Có mục tiêu tiền bạc rõ ràng.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Tính toán lại tài chính của mình.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Có người cần bạn giúp đỡ.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Bạn biết rõ mình muốn gì.

Tham khảo:

7. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 17 79 60
Nữ   5 48 23 81

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 93 55 24
Nữ   8 39 81 76

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 63 14 49
Nữ  2 72 92 35

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 05 47 18
Nữ   5 55 21 90

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
61
92
88
39
27
44
Nữ 2
 8 
24
38
91
05
53
71

Tử vi hôm nay 20/10/2022 tuổi Ngọ cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Chớ nên tin ai đó quá mức.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Khôn ngoan trong việc dùng tiền.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Hãy dám thử sức lĩnh vực mới.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Không phải ai cũng ủng hộ bạn.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Tránh gây ra rắc rối cho người khác.

8. Số phát lộc cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 12 67 94
Nữ  6 70 24 52

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 36 05 13
Nữ  9 49 96 25

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 81 14 38
Nữ  3 24 45 77

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 07 58 80
Nữ  6 93 72 42

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
19
42
84
23
59
94
Nữ  3
9
26
83
61
10
75
28

Tử vi hôm nay 20/10/2022 tuổi Mùi cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Có được tình cảm tốt đẹp, hạnh phúc
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Loại bỏ đi những yếu tố tiêu cực.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Hãy yêu bản thân mình nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Biết trân trọng người ở bên mình.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Thiết kế một kế hoạch và tuân theo nó.

9. Con số may mắn hôm nay 20/10/2022 cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 38 76 21
Nữ  7 05 18 86

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 25 43 31
Nữ  1 77 80 17

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 93 04 53
Nữ  4 16 26 72

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 47 90 31
Nữ  7 81 57 64

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
53
79
11
84
27
96
Nữ  4
1
12
44
37
54
81
08
Tử vi hôm nay 20/10/2022 tuổi Thân cần lưu ý điều gì:

 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Hãy chân thành với người thân thiết.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Sức khỏe ngày càng được cải thiện.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Hãy kiên trì đi theo kế hoạch đã làm.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Nhận lãnh trách nhiệm việc mình làm.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Học lại cách chăm sóc bản thân.

10. Số may mắn cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 93 30 01
Nữ  8 47 72 26

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 65 54 33
Nữ  16 28 89

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  77 04 59
Nữ 5 83 65 91

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 25 53 19
Nữ 8 03 82 43

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
64
18
14
96
38
55
Nữ  5
2
54
92
70
25
37
81

Tử vi hôm nay 20/10/2022 tuổi Dậu cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Hãy sống tình cảm hơn với mọi người.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Quan sát những suy nghĩ đang diễn ra.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Hãy nhận ra đâu mới là giá trị thực.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Kiểm soát cách mình cư xử với người khác.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Bạn mắc kẹt với quan niệm cũ.

11. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 62 15 82
Nữ  6 37 72 51

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 03 49 96
Nữ  9 25 62 10

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 78 81 44
Nữ  3 19 52 37

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 45 01 29
Nữ 6 96 14 63

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
24
38
48
92
77
51
Nữ 6
3
67
12
25
58

83
94

Tử vi hôm nay 20/10/2022 tuổi Tuất cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Tìm thấy người phù hơp hơn với mình.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Có người truyền cảm hứng cho bạn.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Hãy cân đối lại tài chính gia đình mình.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Hứa thì nhất định phải làm được.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Đừng cãi cọ với người không hiểu chuyện.

Đừng bỏ qua:

12. Số cát lành cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 78 30 14
Nữ  1 69 98 25

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 15 27 46
Nữ  1 93 04 72

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 24 43 80
Nữ 4 37 71 53

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 94 10 68
Nữ 7 05 84 32

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
14
40
27
61

95
57

Nữ  7
4
63
70
52
16
24
83

Tử vi hôm nay 20/10/2022 tuổi Hợi cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Hãy quan tâm hơn tới yếu tố thời gian.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Tự tin thực hiện những kế hoạch đặt ra.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Có cái nhìn cởi mở hơn về công việc.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Hãy tránh xa người ghen tị với bạn.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Quan sát và đánh giá kỹ càng hơn.

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 20/10/2022 theo tuổi:

 

Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.

 

Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:

– Ngũ hành

– Thiên can

– Địa chi

– Quái sốRelated Posts

Con giap may man tuan moi

Top 3 con giáp may mắn tuần này (4-10/4), cuộc sống khởi sắc rực rỡ

(TinhVe.vn) Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn tuần này (4-10/4). Bạn nắm bắt được cơ hội nên dễ dàng thành công, mọi phương diện cuộc…

4 con giáp nắm bắt đúng thời cơ, túi tiền rủng rỉnh ngay trong tuần này (11-17/4)

Thứ Sáu, 08/04/2022 14:47 (GMT+07) (TinhVe.vn) Chúc mừng 4 con giáp phát tài tuần này (11-17/4). Nhờ nắm bắt chính xác thời cơ, bạn có thể kiếm…

Tuần này (11-17/4) vận hạn ập tới, 3 con giáp gặp xui xẻo khó tránh

Thứ Sáu, 08/04/2022 15:40 (GMT+07) (TinhVe.vn) 3 con giáp xui xẻo tuần này (11-17/4) sẽ phải đối diện với đủ loại khó khăn trong tuần này. Tuy…

Tiết Thu Phân tác động ra sao đến cuộc sống con người

Tiết Thu Phân là gì? Có gì đặc biệt trong tiết khí đánh dấu nửa mùa thu trôi qua này?

Tiết Thu Phân là gì, rơi vào thời điểm nào? Tiết khí giữa mùa thu này có đặc điểm và tác động ra sao đến cuộc sống…

Tu vi tuan moi cua 12 con giap tu 5 - 11/12/2022 - Tuoi Ty

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 5 – 11/12/2022: Thìn tranh chấp, Mùi hao tài

(TinhVe.vn) Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 5 – 11/12/2022 cho biết, tuổi Thìn có thể xảy ra tranh chấp hoặc mâu thuẫn với…

Con số may mắn hôm nay 11/12/2022 theo năm sinh: Hốt ngay con số VƯỢNG TÀI cho tuổi của bạn

Thứ Bảy, 10/12/2022 17:00 (GMT+07) (TinhVe.vn) Con số may mắn hôm nay 11/12/2022 theo tuổi của bạn là số nào, đâu là con số may mắn theo…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *