Con số may mắn hôm nay 27/10/2022 theo tuổi: Lấy số LỘC, hốt BẠC liền tay


Thứ Tư, 26/10/2022 17:00 (GMT+07)

(TinhVe.vn) Con số may mắn hôm nay 27/10/2022 theo tuổi của bạn là số bao nhiêu, con số may mắn theo 12 con giáp được chọn ra như thế nào, đâu là số đẹp giúp bạn dễ trúng lớn?

 

con so may man hom nay 27/10/2022
Con số may mắn hôm nay 27/10/2022, con số may mắn theo 12 con giáp

1. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

40

85 27

Nữ

8

33

67 71

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

25

57 89

Nữ

2

92

31 42

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

86
11

05
29
37
95

Nữ

8
5

75
24

41
59
08
62

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

01

38 55

Nữ

2 46 67 77

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

82

21 13
Nữ 5 35 47 94

Tử vi hôm nay 27/10/2022 tuổi Tý cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Tránh nói ra hết những suy nghĩ của mình.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Lòng tin của bạn đặt đúng chỗ.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Hạn chế những sai sót nho nhỏ.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Có được vị thế trong công việc.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Hãy tránh xa những kẻ gian manh.

Xem thêm:

2. Con số may mắn hôm nay 27/10/2022 cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

88 10 34

Nữ

9

57 79 91

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

12 24 56

Nữ

3 64 38 85

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
27
39
96
44
61
12

Nữ

9
6

75
49
51
68
20
33

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

94 21 19

Nữ

3 86 43 59

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

07 84 62

Nữ

6

34 59 94

Tử vi hôm nay 27/10/2022 tuổi Sửu cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Bạn muốn giúp đỡ nhiều người hơn nữa.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Hãy lắng nghe nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Tập trung hơn tránh bị sao nhãng.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Kín tiếng một chút để tạo bí ẩn.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Một người bạn hỏi thăm nhiệt tình.

3. Số cát lành cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 62 18 85
Nữ  7 57 43 35

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 91 62 21
Nữ   1 45 59 03

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 14 87 90
Nữ   4 34 22 75

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam  5
8
83
04
31
79
22
54
Nữ 1
7
49
53
91
01
12
65

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam  2 29 45 93
Nữ  4 34 51 82
Tử vi hôm nay 27/10/2022 tuổi Dần có điều gì lưu ý:

 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Không nên khoe khoang thái quá.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Không tranh cãi với người lớn tuổi.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Tránh việc suy nghĩ nhiều mà không hành động.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Hay quay về với thực tại của mình.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Một nửa sự thật không phải là sự thật.

4. Số đại phát cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 71 33 45
Nữ  8 52 08 93

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 41 15 54
Nữ 2 36 65 77

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
14
87
52
91
38
60
Nữ 8
5
94
39
20
98
15
44

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 26 63 81
Nữ  2 45 51 33

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 69 77 91
Nữ  5 10 35 59

Tử vi hôm nay 27/10/2022 tuổi Mão cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Tránh việc nói xấu sau lưng ai đó.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Nhận thêm nhiệm vụ mới để tăng thu.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Cân đối chi tiêu khôn ngoan hơn.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Lắng nghe lời khuyên từ người lớn.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Kế hoạch của bạn bị dở dang.

5. Con số may mắn trong ngày 27/10/2022 cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 21 77 62
Nữ  6 18 89 52

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 37 61 40
Nữ  9 88 23 91

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 42 05 13
Nữ  3 59 97 34

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
78
06
12
53
29
44
Nữ 9
6
28
67
39
71
88
52

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 39 84 22
Nữ 3 14 45 08
Tử vi hôm nay 27/10/2022 tuổi Thìn cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Nên chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Nên tập trung với công việc hiện tại.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Cho phép bản thân nghỉ ngơi khi cần.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Không ai có thể thay đổi một sớm một chiều.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tham khảo:

6. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 78 62 20
Nữ  7 39 91 55

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 24 47 71
Nữ  1 50 14 68

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 94 30 45
Nữ 4 61 76 04

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
15
43
59
81
98
25
Nữ   1
 7
80
91
34
26
69
74

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 28 97 43
Nữ  4 32 14 58
Tử vi hôm nay 27/10/2022 tuổi Tị cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Nên biết hài lòng với những gì mình có.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Sai lầm khi tin nhầm người.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Tìm cách gia tăng thu nhập nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Thể hiện sự chân thành của mình đi nào.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Luôn giữ một khoản tiền phòng thân.

7. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 22 81 50
Nữ   5 18 39 74

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 35 54 21
Nữ   8 76 48 06

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 53 27 81
Nữ  2 95 74 39

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 61 08 12
Nữ   5 37 94 25

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
86
74
42
30
59
12
Nữ 2
 8 
29
19
86
70
41
38
Tử vi hôm nay 27/10/2022 tuổi Ngọ cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Thông minh không đảm bảo được điều gì
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Đón nhận nhiều tin tốt lành.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Chớ nên tin ai đó quá mức.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Không tức giận chuyện không đâu.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Học cách từ chối trong một số việc.

8. Số phát lộc cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 89 20 38
Nữ  6 41 45 57

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 73 39 98
Nữ  9 25 61 10

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 38 84 41
Nữ  3 67 79 26

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 91 10 84
Nữ  6 43 32 05

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
27
57
98
54
11
33
Nữ  3
9
68
40
89
37
94
75
Tử vi hôm nay 27/10/2022 tuổi Mùi cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Đừng phủ nhận công sức của ai cả.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Tránh bắt những lỗi nhỏ không đáng.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Học cách cho đi nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Tiền bạc ngày càng gia tăng.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Hãy tin theo lời người lớn.

9. Con số may mắn hôm nay 27/10/2022 cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 94 33 21
Nữ  7 15 57 76

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 44 28 85
Nữ  1 56 63 39

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 86 05 17
Nữ  4 74 29 98

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 05 35 62
Nữ  7 28 89 53

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
37
44
71
59
21
98
Nữ  4
1
57
29
48
90
13
34
Tử vi hôm nay 27/10/2022 tuổi Thân cần lưu ý điều gì:

 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Không nên so sánh với bất cứ ai.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Sai sót là điều có thể xảy ra.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Tránh gây hiềm khích không đáng có.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Chớ nên tự tin thái quá.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Nhớ kiểm soát tốt giọng điệu của mình.

10. Số may mắn cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 19 76 24
Nữ  8 58 93 33

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 61 28 85
Nữ  94 03 15

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  42 37 74
Nữ 5 12 58 92

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 33 47 65
Nữ 8 74 10 24

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
59
43
95
37
01
86
Nữ  5
2
64
86
21
52
17
38
Tử vi hôm nay 27/10/2022 tuổi Dậu cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Không nên bảo thủ và cố chấp.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Hãy nhận ra điểm yếu và tìm cách sửa.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Bạn biết được bộ mặt thật của một người.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Nên tránh xa các trò bói toàn, mê tín.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Cẩn thận kẻo bị mất tiền vì bất cẩn.

Đừng bỏ qua:

11. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 90 11 52
Nữ  6 27 76 63

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 35 58 29
Nữ  9 76 63 10

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 46 25 97
Nữ  3 01 33 86

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 62 19 45
Nữ 6 86 59 77

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
13
43
28
09
56
61
Nữ 6
3
27
58
78
94

31
47

Tử vi hôm nay 27/10/2022 tuổi Tuất cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Tránh lặp lại lỗi cũ trước đây từng gặp.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Có những lời khuyên hay cho người khác.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Đừng quên trả tiền mình đã mượn.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Hãy có những lựa chọn khôn ngoan.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Tránh việc chỉ trích người khác.

12. Số cát lành cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 12 38 77
Nữ  1 49 64 28

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 84 12 39
Nữ  1 96 54 40

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 15 72 61
Nữ 4 22 37 89

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 65 18 94
Nữ 7 41 83 20

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
59
28
91
35

42
86

Nữ  7
4
77
14
25
68
51
37
Tử vi hôm nay 27/10/2022 tuổi Hợi cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Thiếu đi sự chín chắn trong xử lý.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Hãy thôi quá tin người khác.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Tự tin mới vượt được khó khăn.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Không thể duy trì được sự nhiệt tình.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Càng tìm hiểu càng thấy mông lung.

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 27/10/2022 theo tuổi:

 

Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.

 

Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 

– Ngũ hành

– Thiên can

– Địa chi

– Quái số
 

Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 28/10/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 18h trên Lịch Ngày Tốt!Related Posts

Menh Tho hop menh gi 7

Mệnh Thổ hợp mệnh gì? Nên hợp tác làm ăn hoặc nên duyên vợ chồng với mệnh nào?

(TinhVe.vn) Mệnh Thổ hợp mệnh gì? Nên kết hôn hoặc hợp tác làm ăn với mệnh nào thì đại cát đại lợi, vạn sự hanh thông? Dựa…

3 con giáp may mắn tháng 11/2020 dương lịch, hưởng hết phú quý trong thiên hạ

Thứ Ba, 03/11/2020 09:58 (GMT+07) (TinhVe.vn) Ai sẽ là con giáp may mắn tháng 11/2020 dương lịch này? Nhờ có cát tinh phù trợ, họ sẽ đạt…

Tu vi At Ty 2021 ran

Tử vi tuổi Ất Tỵ 1965 năm 2021: Thời điểm tận hưởng nhiều “trái ngọt”

(TinhVe.vn) Tử vi Ất Tỵ 2021 có nhiều điểm sáng ở các phương diện cuộc sống, đã tới lúc người sinh năm 1965 tận hưởng “trái ngọt”…

con giap may man tuan nay

Xin chúc mừng 4 con giáp may mắn tuần này (9-15/11), sự nghiệp lên hương, tình tiền phơi phới

(TinhVe.vn) Những con giáp may mắn tuần này (9-15/11) sẽ gặt hái được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ trên cả phương diện tình cảm và sự…

Tu vi Tan Mui 2021

Tử vi tuổi Tân Mùi 1991 năm 2021: Lửa thử vàng, gian nan thử sức

(TinhVe.vn) Tử vi Tân Mùi 2021 cho thấy, cục diện Xung Thái Tuế báo hiệu đương số sẽ vấp phải không ít trở ngại trong nhiều lĩnh…

Tu vi Quy Mui 2021

Tử vi tuổi Quý Mùi 2003 năm 2021: Khó mà suôn sẻ như ý muốn

(TinhVe.vn) Gặp cục diện Xung Thái Tuế, lại có nhiều hung tinh chiếu, tử vi Quý Mùi 2021 khó mà có một năm mới suôn sẻ như…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *