Con số may mắn ngày 15/11/2020 theo năm sinh: Đầy đủ 60 tuổi hoa giáp


(TinhVe.vn) Con số may mắn ngày 15/11/2020 theo năm sinh, con số may mắn hôm nay cho bạn là số nào, số đẹp hôm nay cho bạn là số mấy, tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây.

Xem con so may man hom nay ngay 15 thang 11
Con số may mắn hôm nay, số đẹp ngày 15/11/2020 theo năm sinh

1. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

06

75 42

Nữ

8

81

63 13

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

45

03 95

Nữ

2

61

18 26

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

57
30

88
27
73
04

Nữ

8
5

78
90

41
34
59
46

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

01

19 87

Nữ

2

64

57 20

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

18

94 60

Nữ

5

38

28 03

Câu quyết tử vi hôm nay 15/11/2020 của người tuổi Tý:

 

Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Không được đánh giá cao nên hay có suy nghĩ tiêu cực

 

Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Có những suy đoán sai lệch so với tình hình thực tế

 

Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Cố gắng hơn nữa nếu muốn cải thiện tình hình tài chính

 

Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Hãy cho phép bản thân bay bổng với những sáng tạo

 

Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Tránh áp đặt vấn đề khi bạn không có cơ sở

2. Con số may mắn ngày 15/11/2020 cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

36 59 88

Nữ

9

07 63 15

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

49 23 75

Nữ

3 86 13 58

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
22
18
94
72
43
36

Nữ

9
6

58
77
40
38
04
90

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

39 81 24

Nữ

3 53 60 14

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

44 07 66

Nữ

6

97 55 34

Câu quyết tử vi hôm nay 15/11/2020 của người tuổi Sửu:

 

Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Mọi tính toán của bạn chỉ mang tính tương đối

 

Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Mở rộng mối quan hệ hợp tác làm ăn

 

Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Bạn đủ nhạy cảm để nhận ra những thay đổi

 

Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Nửa kia thấu hiểu và thông cảm cho bạn

 

Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Hãy có trách nhiệm hơn với gia đình

 

3. Con số may mắn hôm nay cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 81 33 04
Nữ  7 53 67 44

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 10 26 59
Nữ   1 38 92 70

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 07 75 22
Nữ   4 62 87 13

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam   5
8
96
20
40
12
39
55
Nữ 1
7
71
16
61
90
88
24

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam   2 56 38 94
Nữ   4 68 06 41

Câu quyết tử vi hôm nay 15/11/2020 của người tuổi Dần:

 

Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Vợ chồng bao dung, cùng nhau vượt qua khó khăn

 

Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Cơ hội kiếm tiền nằm ngay trong tầm tay

 

Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Hãy kiên trì, rồi bạn sẽ thành công như mong muốn

 

Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Gia đình hạnh phúc, các thành viên trong nhà hòa hợp

 

Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người một cách vô tư

4. Số cát lành cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 40 18 77
Nữ  8 32 57 61

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam   4 29 87 19
Nữ   2 91 30 43

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
80
23
13
96
58
05
Nữ 8
5
59
75
66
04
27
33

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 60 28 86
Nữ  2 13 45 49

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 82 19 93
Nữ  5 03 58 62

Câu quyết tử vi hôm nay 15/11/2020 của người tuổi Mão:

 

Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Làm việc quá sức, cần thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn

 

Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa):  Quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của nửa kia

 

Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Có nhiều việc diễn ra như ý làm bạn vui vẻ hơn

 

Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Không nên nhụt chí, từ bỏ một cách quá dễ dàng

 

Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Hãy ưu tiên mối quan hệ hơn tiền bạc và địa vị

 

5. Số đẹp hôm nay cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 75 26 11
Nữ  6 48 86 93

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 04 57 62
Nữ  9 87 33 28

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 61 15 53
Nữ  3 92 06 77

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
13
55
67
24
05
43
Nữ 9
6
29
37
95
50
61
16

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 60 31 28
Nữ 3 73 89 94

Câu quyết tử vi hôm nay 15/11/2020 của người tuổi Thìn:

 

Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Tôn trọng và quan tâm đến người thân nhất có thể

 

Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Tính khí thất thường khiến người ngoài khó hiểu

 

Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Mối quan hệ gia đình hòa hợp, chia sẻ khó khăn với mọi người

 

Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Dễ mất kiên nhẫn khi thực hiện công việc phức tạp

6. Con số may mắn ngày 15/11/2020 cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 23 61 38
Nữ  7 75 10 59

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 81 55 90
Nữ  1 13 48 61

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 38 72 26
Nữ 4 94 82 14

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
42
59
90
14
71
03
Nữ   1
 7
10
78
64
96
45
25

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 53 26 82
Nữ  4 06 41 38

Câu quyết tử vi hôm nay 15/11/2020 của người tuổi Tị:

 

Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Suy nghĩ bảo thủ, thích làm theo ý mình mù quáng

 

Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Có cơ hội cải thiện tình hình tài chính hiện tại

 

Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Gặp được quý nhân, nhận được sự giúp đỡ của quý nhân

 

Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Hãy nắm bắt cơ hội đang xuất hiện trước mắt

 

Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Được nhiều người yêu mến vì thái độ hòa nhã, vui vẻ

 

7. Số cát lành cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 96 10 66
Nữ   5 43 75 20

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 19 86 45
Nữ   8 73 39 51

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 59 60 14
Nữ   2 61 93 80

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 27 53 37
Nữ   5 81 13 47

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
90
34
26
08
58
61
Nữ 2
 8 
71
16
45
38
93
20

Câu quyết tử vi hôm nay 15/11/2020 của người tuổi Ngọ:

 

Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Chi tiêu tiết kiệm, không nên phóng tay cho những việc không cần thiết

 

Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Hạnh phúc tròn đầy, biết giúp đỡ người khác nhiệt tình

 

Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Những mong muốn của bạn đều được đáp ứng

 

Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Có tiền nhưng đừng quá tham lam, ích kỷ

 

Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Kih bạn biết đủ thì bạn có được nhiều niềm vui

8. Con số may mắn hôm nay cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 27 62 83
Nữ  6 75 44 16

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 95 24 63
Nữ  9 34 05 56

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 81 76 20
Nữ  3 04 59 91

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 10 34 44
Nữ  6 94 49 88

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
23
57
62
81
02
13
Nữ  3
9
86
30
28
56
75
69

Câu quyết tử vi hôm nay 15/11/2020 của người tuổi Mùi:

 

Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Rèn luyện cách lựa lời để nói năng, chớ làm tổn thương người khác

 

Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Có cơ hội gặp được người giúp đỡ nhiệt tình

 

Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Các mối quan hệ xã hội không như ý do cách bạn suy nghĩ tiêu cực

 

Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Chú ý cách diễn đạt của bản thân khi trò chuyện với người khác

 

Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Bạn yên vui khi bạn từ ái, luôn bao dung với người khác

 

9. Con số may mắn ngày 15/11/2020 cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 45 10 38
Nữ  7 72 95 23

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 67 81 44
Nữ  1 53 04 73

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam  2 90 13 58
Nữ  4 82 48 62

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 12 71 91
Nữ  7 23 83 19

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
02
94
58
24
35
40
Nữ  4
1
36
71
68
18
79
06

Câu quyết tử vi hôm nay 15/11/2020 của người tuổi Thân:

 

Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai

 

Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Tâm sự với nửa kia để tìm cách giải quyết vấn đề

 

Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Tránh nghi ngờ người khác vô cớ khiến bạn bất an

 

Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Nên mở rộng quan hệ, không nên khép mình

 

Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh việc vay mượn nhiều

10. Con số may mắn hôm nay cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 24 51 63
Nữ  8 82 31 05

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 72 94 53
Nữ  36 67 48

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  92 04 83
Nữ  5 42 70 14

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 53 17 64
Nữ 8 02 23 77

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
89
24
45
59
92
33
Nữ  5
2
60
14
37
81
58
24

Câu quyết tử vi hôm nay 15/11/2020 của người tuổi Dậu:

 

Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Vướng phải mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp

 

Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Thích được khen ngợi, không thích nghe lời chê trách

 

Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Không nên đầu tư, chờ thời cơ thích hợp hơn

 

Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Căng thẳng, nóng nảy khi làm việc, dễ hành động thiếu kiểm soát

 

Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Nhắc nhở bản thân nên sống vô tư với người khác

 

11. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 04 53 18
Nữ  6 45 69 71

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 92 23 84
Nữ  9 33 41 05

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 75 80 28
Nữ  3 59 33 95

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 61 23 77
Nữ 6 81 90 15

 1946
 2006

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
31
98
82
11
46
02
Nữ 6
3
16
29
57
95

87
36


Câu quyết tử vi hôm nay 15/11/2020 của người tuổi Tuất:

 

Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Lắng nghe cảm xúc của chính bản thân mình

 

Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Nên hành động lý trí, chớ để cảm xúc lấn át

 

Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Tránh suy nghĩ cực đoan khi gặp phải khó khăn

 

Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Dễ bỏ dở giữa chừng khi gặp điều không như ý

 

Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Hiểu lầm nửa kia, đôi bên cần bình tĩnh trò chuyện

12. Số cát lành cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 50 16 73
Nữ  1 48 81 26

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 39 94 51
Nữ  1 10 45 86

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 77 20 92
Nữ 4 29 62 13

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 87 53 06
Nữ 7 67 15 26

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
09
43
55
28
48
37
Nữ  7
4
91
50
75
34
59
11


Câu quyết tử vi hôm nay 15/11/2020 của người tuổi Hợi:

 

Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Vợ chồng lạnh nhạt, có đấu hiệu rạn nứt vì bạn thiếu lắng nghe

 

Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Tính tình hiếu thắng, không chịu được lời khích bác

 

Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Quyết định vội vàng, dễ mắc sai sót vì thiếu suy nghĩ

 

Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Yêu thương và giúp đỡ nửa kia một cách vô tư

 

Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Có thái độ đúng mực, tránh bốc đồng nhận xét tiêu cực

 

* Cơ sở tìm ra con số may mắn ngày 15/11/2020 theo tuổi:

 

Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.

 

Theo đó, việc xác định con số may mắn cho từng tuổi 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:

 

– Ngũ hành

– Thiên can

– Địa chi

– Quái số

 

Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 16/11/2020 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!Related Posts

Những con giáp chăm tăng ca, làm thêm giờ cũng chẳng một lời oán thán

Thứ Ba, 12/05/2020 09:20 (GMT+07) (TinhVe.vn) Những con giáp chăm tăng ca dưới đây luôn sẵn sàng làm thêm giờ mà không một lời oán thán. Sự…

Xem con so may man hom nay ngay 16 thang 8

Con số may mắn ngày 16/8/2020 theo tuổi của bạn: Số đẹp hôm nay cho bạn

(TinhVe.vn) Tìm con số may mắn ngày 16/8/2020 theo tuổi của bạn, số đẹp hôm nay cho bạn là số nào, con số may mắn hôm nay…

tu vi hom nay 16082020

Tử vi hôm nay 16/8/2020 về tài lộc của 12 con giáp: Ai tiêu xài hoang phí?

(TinhVe.vn) Tử vi hôm nay 16/8/2020, tuổi Dần lúc này tiền bạc rủng rỉnh nhờ một khoản thu nào đó vừa về hoặc bạn có thể gặp…

Tu vi 12 con giap - Tu vi ngay 16082020 - Tuoi Ty

Tử vi Chủ nhật ngày 16/8/2020 của 12 con giáp: Tý có được tự do, Mão gặp may

(TinhVe.vn) Tử vi hàng ngày 16/8/2020, Thực Thần mang tới cho con giáp tuổi Tý một tư tưởng vô cùng thoải mái. Hãy tận hưởng sự tự…

Con giap co nhieu thang phat tai nhat nam 2020 - tuoi Mao

Chúc mừng 5 con giáp có nhiều tháng may mắn nhất năm 2020, tình – tiền đầy tay, vận may phấp phới

(TinhVe.vn) Đây là những con giáp có nhiều tháng may mắn nhất năm 2020 khi vừa được Thần Tài ưu ái lại vừa có cơ hội phát…

tu vi hom nay 1782020

Tử vi hôm nay 17/8/2020 về sự nghiệp của 12 con giáp: Ai được quý nhân nâng đỡ?

(TinhVe.vn) Xem tử vi hôm nay 17/8/2020 về sự nghiệp của 12 con giáp, ai sẽ gặp gỡ được quý nhân và giải quyết được những vấn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *